menu

30 tháng 9, 2018

Phiếu yêu cầu Công ty 248 ngày 28.9.2018

1. Nội dung yêu cầu:

- Vệ sinh đường gom xung quanh cầu vượt nút giao Đồng Văn, vệ sinh sạch sẽ gầm cầu, sửa chữa, hàn nối các tấm hàng rào thép bị hư hỏng.
- Vệ sinh các khe co giãn, mặt cầu, tứ nón, hố thu nước…các cầu trên tuyến
- Sửa chữa các cọc H bị hỏng phần ốp tôn, trồng bổ sung các cọc H bị gãy hỏng.
- Sửa chữa cống ngang tại Km44+070 (T) bị hư hỏng.
- Nắn chỉnh lại biển W.207b bị cong mặt biển tại Km84+005 (T).
- Vá các ổ gà phát sinh trên tuyến.

2. Thời hạn hoàn thành:
- Hoàn thành xong trước ngày 03/10/2018

Lịch nghiệm thu công tác QL & BDTX tháng 9 năm 2018


25 tháng 9, 2018

Phiếu yêu cầu Công ty 248 ngày 24.9.2018

1. Nội dung yêu cầu:

- Tháo các tấm băng rôn quảng cáo treo trên cột biển báo, cột đèn chiếu sáng trên toàn tuyến.

- Vệ sinh các khe co giãn, mặt cầu, tứ nón, hố thu nước…các cầu trên tuyến
- Sửa chữa các cọc H bị hỏng phần ốp tôn, trồng bổ sung các cọc H bị gãy hỏng.
- Sửa chữa cống ngang tại Km44+070 (T) bị hư hỏng
- Lắp dựng lại biển P.102 bị ô tô đâm đổ tại Km84+850 (Tim), nắn chỉnh lại biển W.207b bị cong mặt biển tại Km84+005 (T). Sửa chữa lại cột Km84, dán lại phần chữ bị bong bật cột Km80.
- Vá các ổ gà phát sinh trên tuyến.
2. Thời hạn hoàn thành:
- Hoàn thành xong trước ngày 29.9.2018.