menu

29 tháng 5, 2017

Thực hiện công tác duy tu trên tuyến QL.38

        Thực hiện yêu cầu của Chi cục Quản lý đường bộ I.5 trong hai ngày 25 và 26/5/2017 Hạt 1 QL.38 - Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ 248 đã bố trí nhân lực và máy móc thiết bị tiến hành công tác phát quang cây cối, cắt cỏ, san gạt bạt lề...
Ảnh chụp tại hiện trường

Giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến QL.38 ngày 26/5/2017

      Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 20/4/2017 của UNBD huyện Duy Tiên về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và giữ gìn trật tự đô thị trên địa bàn huyện.
        Ngày 26/5/2017 đoàn công tác liên ngành đã tiến hành giải tỏa từ Km82+700 đến Km85+005 QL.38 đoạn qua địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 Ảnh chụp tại hiện trường

26 tháng 5, 2017

Phiếu yêu cầu Công ty 236 vá ổ gà trên cầu Thăng Long ngày 25/5/2017

1. Nội dung yêu cầu:
- Qua công tác kiểm tra mặt cầu Thăng Long ngày 25/5/2017 phát hiện thấy mặt cầu bị hư hỏng, phát sinh ổ gà tại các vị trí: C41 (phải tuyến); C7+15 (phải tuyến); C52+2 (phải tuyến); C63+15 (phải tuyến); C103 (trái tuyến); C108 (phải tuyến)...
- Để đảm bảo an toàn giao thông yêu cầu Công ty CP QL&XDCT giao thông 236 khẩn trương khắc phục các hư hỏng nêu trên.
2. Thời hạn hoàn thành:
- Hoàn thành xong trước ngày 30/5/2017

Giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến QL.38 ngày 25/5/2017

       Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 20/4/2017 của UNBD huyện Duy Tiên về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và giữ gìn trật tự đô thị trên địa bàn huyện.
        Ngày 25/5/2017 đoàn công tác liên ngành đã tiến hành giải tỏa từ Km79+500 đến Km81+400 QL.38 đoạn qua địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.


 Ảnh chụp tại hiện trường

Giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến QL.38 ngày 24/5/2017

        Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 20/4/2017 của UNBD huyện Duy Tiên về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và giữ gìn trật tự đô thị trên địa bàn huyện.
        Ngày 24/5/2017 đoàn công tác liên ngành đã tiến hành giải tỏa từ Km78+300 đến Km79+500 QL.38 đoạn qua địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Ảnh chụp tại hiện trường

Giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến QL.38 ngày 23/5/2017

       Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 20/4/2017 của UNBD huyện Duy Tiên về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và giữ gìn trật tự đô thị trên địa bàn huyện.
        Ngày 23/5/2017 đoàn công tác liên ngành đã tiến hành giải tỏa từ Km76+300 đến Km78+200 QL.38 đoạn qua địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ảnh chụp tại hiện trường

Giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến QL.38

       Căn cứ kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 20/4/2017 của UNBD huyện Duy Tiên về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và giữ gìn trật tự đô thị trên địa bàn huyện.
        Chi cục Quản lý đường bộ I.5 đã phối hợp cùng với Công ty cổ phần xây dựng đường bộ 248 và các lực lượng chức năng của huyện Duy Tiên tiến hành giải tỏa các vị trí vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên tuyến QL.38 đoạn qua địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
       Sáng ngày 22/5/2017, đoàn công tác liên ngành đã triển khai ra quân thực hiện kế hoạch 38/KH-UBND ngày 20/4/2017 của UNBD huyện Duy Tiên với mục đích:
- Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành chuyên môn trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị
- Nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật để đảm bảo TTATGT và TTĐT.
- Lập lại TTATGT và TTĐT, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang ATĐB làm nơi kinh doanh, buốn bán, tập kết vật liệu...
        Kế hoạch giải tỏa dự kiến diễn ra từ ngày 22/5 đến hết ngày 31/5/2017.

Ảnh chụp tại hiện trường

25 tháng 5, 2017

Lịch nghiệm thu công tác QL & BDTX tháng 5 năm 2017

TT
Tuyến nghiệm thu
Thời gian
Đơn vị duy tu
1
Nghiệm thu mặt cầu đường bộ Thăng Long
Ngày 26/5
(Thứ 6)
Công ty 236
2
Nghiệm thu QL.38 (Km32+800 – Km52; Km64+250 - Km85+005)
Ngày 30/5
(Thứ 3)
Công ty 248

21 tháng 5, 2017

Phiếu yêu cầu Công ty BOT Hà Nội - Bắc Giang ngày 18/5/2017

1. Nội dung yêu cầu:
- Cắt cỏ mọc cao quá quy định trên toàn tuyến.
- Quét dọn vật liệu rơi vãi trên đường và các mặt cầu: Km114+050; cầu Xương Giang, cầu Minh Khai...
- Thay thế, sửa chữa các cột đèn, cột biển báo bị nghiêng, gãy: Km121+400(trái tuyến); Km121+866 (trái tuyến, đường gom); Km126+050 (phải tuyến, đường gom).
- Phát quang cây che khuất biển báo: Nút giao cầu Bồ Sơn, ...
2. Thời hạn hoàn thành:
- Hoàn thành xong trước ngày 26/5/2017.

Phiếu yêu cầu Hạt 2 QL.38 ngày 18/5/2017

1. Nội dung yêu cầu:
- Sửa chữa hư hỏng biển 102 (giải phân cách giữa cuối cầu phía Nhật Tựu), biển 207b tại Km84+850 (trái tuyến).
2. Thời hạn hoàn thành:
- Hoàn thành xong trước ngày 20/5/2017

19 tháng 5, 2017

Giải tỏa hành lang trên tuyến QL.1

      Thực hiện công văn số 778/CQLĐBI-QLBT ngày 14/4/2017 của Cục Quản lý đường bộ I về việc tổ chức giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến quốc lộ thuộc Cục quản lý.
       Ngày 14/5/2017, Chi cục Quản lý đường bộ I.5 tổ chức và phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang, UBND phường Tân Hồng thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh tiến hành giải tỏa cây xà cừ nằm sát taluy đường che khuất tầm nhìn, gây mất an toàn giao thông tại Km149+650 (trái tuyến) QL.1 đoạn tuyến BOT Hà Nội - Bắc Giang.Ảnh chụp tại hiện trường

14 tháng 5, 2017

Phiếu yêu cầu Hạt 1 QL.38 ngày 12/5/2017

1. Nội dung yêu cầu:
 Căn cứ công văn số 74/CV-CCQLĐBI.5 ngày 08/5/2017 của Chi cục Quản lý đường bộ I.5 về việc đôn đốc thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đoạn tuyến Km32+800 – Km52 QL.38.   
        Căn cứ nội dung Phiếu yêu cầu ngày 09/5/2017: Yêu cầu rào chắn bằng tôn lượn sóng các vị trí vi phạm hành lang trên địa phận Hạt 1 QL.38. 
  Đến thời điểm hiện tại Hạt 1 QL.38 vẫn chưa triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu nêu trên. Để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đề nghị Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ 248 đôn đốc Hạt 1 QL.38 khẩn trương rào chắn các vị trí: Km33+300 (trái tuyến); Km43+920 (trái tuyến), Km46+117 (trái + phải tuyến); Km46+200 (phải tuyến) bằng tôn lượn sóng. 
2. Thời hạn hoàn thành:
Hoàn thành xong trước ngày 19/5/2017. 

 
                                   

4 tháng 5, 2017

Lịch nghiệm thu công tác QL & BDTX tháng 4 năm 2017

TT
Tuyến nghiệm thu
Thời gian
Đơn vị duy tu
1
Nghiệm thu mặt cầu đường bộ Thăng Long
Ngày 05/5
(Thứ 6)
Công ty 236
2
Nghiệm thu QL.38 (Km32+800 – Km52; Km64+250 - Km85+005)
Ngày 06/5
(Thứ 7)
Công ty 248

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Km130+100 trên tuyến QL.1

     Vào khoảng 17h00 ngày 02/5/2017 tại Km103+100 (phải tuyến) đoạn qua xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe ô tô BKS 98C-00217 lưu thông theo hướng Hà Nội-Lạng Sơn đã va chạm với xe ô tô 98A-05577 và xe mô tô 12B1-08635 lưu thông ngược chiều. Hậu quả làm tử vong 02 người, các phương tiện giao thông bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn đã gây tắc đường từ 17h đến 19h cùng ngày.
    Nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được công an huyện Lạng Giang tiến hành điều tra làm rõ.