menu

29 tháng 10, 2017

Sửa chữa hư hỏng mặt đường QL.38 đoạn Km32+900 - Km32+950

  Thực hiện yêu cầu của Chi cục Quản lý đường bộ I.5, ngày 29/10/2017 Hạt 2 QL.38 - Công ty CP XDĐB 248 đã tiến hành sửa chữa, hư hỏng mặt đường QL.38 đoạn từ Km32+900 - Km32+950 QL.38 bằng bê tông nhựa nóng. Trước đó ngày 24/10/2017 Hạt 2 QL.38 cũng bố trí nhân lực và máy móc tiến hành đặt cống thoát nước ở đoạn tuyến trên để đảm bảo việc thoát nước trên mặt đường mỗi khi trời mưa.


Ảnh chụp tại hiện trường

Phiếu yêu cầu Hạt 2 QL.38 ngày 27/10/2017

1. Nội dung yêu cầu:
- Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km32+900 – Km32+950, vá ổ gà phát sinh trên tuyến (Yêu cầu lần 3, trước đó đã yêu cầu 02 lần trong các phiếu yêu cầu ngày 10/10 và 23/10).

2. Thời hạn hoàn thành:
- Hoàn thành xong trước ngày 01/11/2017

Giải tỏa hành lang đường bộ trên QL.38 ngày 25/10/2017

       Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 25/9/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên về việc giải tỏa vi phạm trên các tuyến đường bộ, kết hợp chỉnh trang đô thị, từng bước xây dựng các tuyến phố văn minh theo tiêu chuẩn của đô thị loại IV.
     Ngày 25/10/2017 Chi cục Quản lý đường bộ I.5, Hạt 2 QL.38 - Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ 248 đã phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện Duy Tiên tiến hành giải tỏa các vị trí vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, phát quang cây cối, tháo dỡ mái che, mái vẩy trên tuyến QL.38 đoạn từ Km82 - Km83 đoạn địa phận huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 

25 tháng 10, 2017

Đảm bảo giao thông hư hỏng khe co giãn cầu vượt Đồng Văn

     Thực hiện yêu cầu của Chi cục QLĐB I.5, sáng nay ngày 25/10/2017 Hạt 2 - QL.38 đã tiến hành sửa chữa, đảm bảo giao thông một số vị trí khe co giãn bị hư hỏng trên cầu vượt nút giao Đồng Văn.

24 tháng 10, 2017

Phiếu yêu cầu Hạt 2 QL.38 ngày 23/10/2017

1. Nội dung yêu cầu:
- Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km32+900 – Km32+950, vá ổ gà phát sinh trên tuyến.

- Cắt cỏ mọc cao quá quy định trên toàn tuyến, dọn rách thải tập kết ở lề đường.
- Vệ sinh mặt đường các đoạn qua khu vực đông dân cư, vệ sinh mặt cầu, mố trụ cầu, khe co giãn, hố thu nước các cầu trên tuyến.
- Tiếp tục hoàn thiện việc bọc dán giấy phản quang toàn bộ cột Km trên tuyến, đảm bảo tuân thủ theo đúng yêu cầu kỹ thuật trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QC 41:2016/BGTVT về báo hiệu đường bộ.
2. Thời hạn hoàn thành:
- Hoàn thành xong trước ngày 28/10/2017.

Lịch nghiệm thu công tác QL & BDTX tháng 10 năm 2017

TT
Tuyến nghiệm thu
Thời gian
Đơn vị duy tu
1
Nghiệm thu QL.3 từ Km33+300 - Km93 và Km100 - Km113+816
ngày 27/10
Bắt đầu từ Km33+300 đi hướng Chợ Mới
Công ty 238
2
Nghiệm thu QL.3 từ Km113+816 - Km344+436
Ngày 31/10 và 01/11 bắt đầu từ Km113+816 đi hướng lên Cao Bằng
Công ty 244

23 tháng 10, 2017

Giải tỏa HLATGT đường bộ trên QL.38 ngày 20/10/2017

     Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 25/9/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên về việc giải tỏa vi phạm trên các tuyến đường bộ, kết hợp chỉnh trang đô thị, từng bước xây dựng các tuyến phố văn minh theo tiêu chuẩn của đô thị loại IV.
     Ngày 20/10/2017 Chi cục Quản lý đường bộ I.5, Hạt 2 QL.38 - Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ 248 đã phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện Duy Tiên tiến hành giải tỏa các vị trí vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, phát quang cây cối, tháo dỡ mái che, mái vẩy trên tuyến QL.38 đoạn từ Km75 - Km76 và Km78+500 - Km79+500 qua địa phận huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.19 tháng 10, 2017

Giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên QL.38

     Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 25/9/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên về việc giải tỏa vi phạm trên các tuyến đường bộ, kết hợp chỉnh trang đô thị, từng bước xây dựng các tuyến phố văn minh theo tiêu chuẩn của đô thị loại IV.
     Ngày 18/10/2017 Chi cục Quản lý đường bộ I.5, Hạt 2 QL.38 - Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ 248 đã phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện Duy Tiên tiến hành giải tỏa các vị trí vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, phát quang cây cối, tháo dỡ mái che, mái vẩy trên tuyến QL.38 đoạn từ Km75 - Km77 qua địa phận huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 

18 tháng 10, 2017

Phiếu yêu cầu Hạt 2 QL.38 ngày 16/10/2017

1. Nội dung yêu cầu:


     Tại vị trí nút giao cầu vượt Đồng Văn quốc lộ 38, các khe co giãn  nút giao cầu vượt Đồng Văn nhánh từ Phủ Lý lên cầu vượt khe co giãn 1-1 mố 1-1 và nhánh đi về phía Hà Nội bị hư hỏng bong bật khe co giãn, gây nguy hiểm mất an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông trên nút giao.
     Đề nghị công ty cổ phần xây dựng đường bộ 248 chỉ đạo hạt 2 quốc lộ 38 khẩn trương cho sửa chữa các hư hỏng  nêu trên nhằm đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông trên nút giao. 

2. Thời hạn hoàn thành:
- Hoàn thành xong trước ngày 19/10/2017.

17 tháng 10, 2017

Vá ổ gà mặt cầu Thăng Long

     Thực hiện yêu cầu của Chi cục Quản lý đường bộ I.5 về việc "đảm bảo giao thông mặt cầu Thăng Long", ngày 13/10/2017 Công ty CP QL&XDCT giao thông 236 đã tiến hành đảm bảo giao thông, vá ổ gà trên mặt cầu Thăng Long bằng bê tông nhựa nguội.Phiếu yêu cầu Hạt 2 QL.38 ngày 10/10/2017

1. Nội dung yêu cầu:
- Cắt cỏ mọc cao quá quy định trên toàn tuyến.

- Tiếp tục hoàn thiện việc bọc dán giấy phản quang toàn bộ cọc H và cột Km trên tuyến, đảm bảo tuân thủ theo đúng yêu cầu kỹ thuật trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QC 41:2016/BGTVT về báo hiệu đường bộ.
- Đảm bảo giao thông và vá ổ gà sâu nguy hiểm đoạn Km32+900 ÷ Km32+950.
                                                     


2. Thời hạn hoàn thành:
- Hoàn thành xong trước ngày 10/10/2017