menu

29 tháng 11, 2017

Phiếu yêu cầu Hạt 2 QL.38 ngày 29/11/2017

1. Nội dung yêu cầu:

- Tiến hành đảm bảo giao thông khe co giãn mố M11 đi Nhật Tựu và T1N nhánh đi Phủ Lý bằng tấm tôn dày 10mm – 20mm đậy phủ toàn bộ phần bê tông bị vỡ và phần thép nứt hỏng, tấm tôn được liên kết chặt bằng thép neo D18 – D20 xuống khe co giãn.

- Bố trí biển báo W.245 “Đi chậm” và biển W.221b “Đường không bằng phẳng” tại các chiều xe chạy qua phần khe co giãn bị hư hỏng.
2. Thời hạn hoàn thành:
- Hoàn thành xong trước ngày 02/12/2017

Lịch nghiệm thu công tác QL & BDTX tháng 11 năm 2017

TT
Tuyến nghiệm thu
Thời gian
Đơn vị duy tu
1
Nghiệm thu mặt cầu đường bộ Thăng Long
ngày 29/11
(Thứ 4)
Công ty 236
2
Nghiệm thu QL.38 
* (Km32+800 - Km38+325, Km43+820 - Km52;
* Km64+250 - Km69+762, Km76+240 - Km81+200, Km82+300 - Km85+005)
Ngày 30/11
(Thứ 5)
Công ty 248

22 tháng 11, 2017

Phiếu yêu cầu Hạt 2 QL.38 ngày 20/11/2017

1. Nội dung yêu cầu:


- Sơn lại vạch tim đường vạch 1.1 bị mờ đoạn từ Km72+571 – Km85+005 QL.38, đảm bảo tuân thủ theo đúng yêu cầu kỹ thuật trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QC 41:2016/BGTVT về báo hiệu đường bộ (Yêu cầu lần 2).
- Trồng lại cột Km45 bị hỏng.
- Cắm lại các cọc H từ H1 đến H5 Km49 bị sai lý trình.
- Sơn lại các biển báo, chân cột biển báo cũ, bị han gỉ trên tuyến.
- Trồng bổ sung cặp biển P.128 “Cấm sử dụng còi” tại các vị trí Km44+850 (P) và Km45+250 (T), kèm theo cặp biển phụ số S.501 phạm vi tác dụng của biển là 400 m.
- Đắp đất lề đường bị lún sụt đoạn Km33+125 – Km33+150 (P).

2. Thời hạn hoàn thành:
- Hoàn thành xong trước ngày 25/11/2017

6 tháng 11, 2017

Phiếu yêu cầu Hạt 2 QL.38 - Công ty CPXDĐB 248 ngày 06/11/2017

1. Nội dung yêu cầu:
- Lập biên bản và tháo dỡ ngay các tấm lưới thép của người dân tự ý lắp đặt vào lan can cầu Cống Tranh 1 Km36+836 và cầu Cống Tranh 2 Km37+225 QL.38
- Đóng ngay các vị trí đấu nối trái phép vào QL.38 bằng tôn lượn sóng: Km50+450 (T) Cửa hàng xăng dầu Nghĩa Dân; Km83+230 (T) Công ty Cổ phần phát triển Hà Nam.
2. Thời hạn hoàn thành:
- Hoàn thành xong trước ngày 08/11/2017.