menu

29 tháng 11, 2017

Phiếu yêu cầu Hạt 2 QL.38 ngày 29/11/2017

1. Nội dung yêu cầu:

- Tiến hành đảm bảo giao thông khe co giãn mố M11 đi Nhật Tựu và T1N nhánh đi Phủ Lý bằng tấm tôn dày 10mm – 20mm đậy phủ toàn bộ phần bê tông bị vỡ và phần thép nứt hỏng, tấm tôn được liên kết chặt bằng thép neo D18 – D20 xuống khe co giãn.

- Bố trí biển báo W.245 “Đi chậm” và biển W.221b “Đường không bằng phẳng” tại các chiều xe chạy qua phần khe co giãn bị hư hỏng.
2. Thời hạn hoàn thành:
- Hoàn thành xong trước ngày 02/12/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét