menu

24 tháng 12, 2017

Phiếu yêu cầu Hạt 2 QL.38 ngày 21/12/2017

1. Nội dung yêu cầu:
- Cắt cỏ mọc cao quá quy định trên toàn tuyến.
- Vá toàn bộ ổ gà phát sinh trên tuyến.
- Quét sơn lại toàn bộ cọc tiêu.
- Dọn vệ sinh mố trụ cầu, tứ nón, khe co giãn các cầu.
2. Thời hạn hoàn thành:
- Hoàn thành xong trước ngày 25/12/2017.

Lịch nghiệm thu công tác QL & BDTX tháng 12 năm 2017

TT
Tuyến nghiệm thu
Thời gian
Đơn vị duy tu
1
Nghiệm thu mặt cầu đường bộ Thăng Long
ngày 21/12
(Thứ 5)
Công ty 236
2
Nghiệm thu QL.38 
* (Km32+800 - Km38+325, Km43+820 - Km52;
* Km64+250 - Km69+762, Km76+240 - Km81+200, Km82+300 - Km85+005)
Ngày 25/12
(Thứ 2)
Công ty 248