menu

24 tháng 12, 2017

Phiếu yêu cầu Hạt 2 QL.38 ngày 21/12/2017

1. Nội dung yêu cầu:
- Cắt cỏ mọc cao quá quy định trên toàn tuyến.
- Vá toàn bộ ổ gà phát sinh trên tuyến.
- Quét sơn lại toàn bộ cọc tiêu.
- Dọn vệ sinh mố trụ cầu, tứ nón, khe co giãn các cầu.
2. Thời hạn hoàn thành:
- Hoàn thành xong trước ngày 25/12/2017.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét