menu

26 tháng 7, 2017

Lịch nghiệm thu công tác QL & BDTX tháng 7 năm 2017

TT
Tuyến nghiệm thu
Thời gian
Đơn vị duy tu
1
Nghiệm thu mặt cầu đường bộ Thăng Long
10h00 ngày 31/7
(Thứ 2)
Công ty 236
2
Nghiệm thu QL.38 
Hạt 1:(Km32+800 - Km38+325, Km43+820 - Km52;
Hạt 2: Km64+250 - Km69+762, Km76+240 - Km81+200, Km82+300 - Km85+005)
Ngày 03/8
(Thứ 5)
Công ty 248

22 tháng 7, 2017

Phiếu yêu cầu Hạt 1 QL.38 ngày 22/7/2017

1. Nội dung yêu cầu:
- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung còn tồn tại trong phiếu yêu cầu công việc ngày 14/7/2017.

- Hàn nối thanh nẹp sắt bị bung bật tại vị trí nhịp giữa trụ T2 và T3 cầu Sặt.

- Cắm bổ sung cặp biển P.106a (cấm ô tô tải) và S.505b (loại xe hạn chế qua cầu) tại hai đầu cầu Sặt. (Hoàn thành trước ngày 25/7/2017).

- Vá các ổ gà phát sinh trên tuyến.

2. Thời hạn hoàn thành:
- Hoàn thành xong trước ngày 28/7/2017

Giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên QL.38

       Ngày 21/7/2017, Chi cục Quản lý đường bộ I.5 phối hợp cùng với Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ 248 và các lực lượng chức năng của UBND xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên tiến hành giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến QL.38. Qua công tác giải tỏa, đoàn công tác liên ngành đã tiến hành tháo dỡ các biển quảng cáo dựng trong hành lang đường bộ, tháo các mái che, mái vẩy, các vị trí người dân buôn bán hàng hóa trên lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị...

Ảnh chụp tại hiện trường

17 tháng 7, 2017

Phiếu yêu cầu Hạt 1 QL.38 ngày 14/7/2017

1. Nội dung yêu cầu:
- Cắt cỏ mọc cao quá quy định trên toàn tuyến, phát quang cây cối ở lề đường, che khuất biển báo tại các vị trí: Km32+910 (Phải tuyến); Km37+035 (Trái tuyến); Km36+280 (Trái tuyến)…
- Cắt dán lại phần chữ và số của các cột Km35; Km36; Km47 theo đúng quy chuẩn QCVN 41:2016/BGTVT. Trồng bổ sung cột Km45.
- Nắn chỉnh các cọc tiêu, cọc H bị nghiêng trên tuyến: Km44+100; Km50+300… Sơn, kẻ vẽ chữ các cọc H đoạn qua thị trấn Ân Thi.
- Khơi nước, xẻ rãnh xương cá tại các vị trí bị đọng nước ở lề đường.
- Hàn nối, sửa chữa lại các tấm tôn lượn sóng đoạn Km34+295 – Km34+570 (Trái tuyến). 2. Thời hạn hoàn thành:
- Hoàn thành xong trước ngày 21/7/2017.

1 tháng 7, 2017

Phiếu yêu cầu Hạt 1 QL.38 ngày 30/6/2017

1. Nội dung yêu cầu:
Căn cứ công văn số 1435/CQLĐBI-ATGT ngày 28/6/2017 của Cục Quản lý đường bộ I về việc xử lý vi phạm các doanh nghiệp, cá nhân san lấp mặt bằng trong HLATĐB, đấu nối trái phép vào QL.38.
Đề nghị Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ 248 khẩn trương đôn đốc Hạt 1 QL.38 thực hiện ngay các nội dung trong công văn số 1183/CQLĐBI-ATGT ngày 07/6/2017: tiến hành rào chắn các vị trí đấu nối, thi công trái phép vào QL.38 Km50+450 (T); Km50+600(T+P) bằng tôn lượn sóng.
2. Thời hạn hoàn thành: 
- Hoàn thành xong trước ngày 06/7/2017.

Lắp đặt biển báo đường dây nóng

     Căn cứ công văn số 1153/CQLĐBI-QLBTĐB ngày 01/6/2017 của Cục Quản lý đường bộ I về việc lắp đặt biển báo đường dây nóng phản ánh về cầu, đường và trật tự ATGT trên các tuyến Quốc lộ địa phận do Cục QLĐB I quản lý.
       Chi cục Quản lý đường bộ I.5 đã công bố số điện thoại đường dây nóng và yêu cầu Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ 248 triển khai lắp đặt biển báo trên tuyến QL.38 đoạn thuộc địa phận do Chi cục Quản lý đường bộ I.5 quản lý:
Ảnh chụp tại hiện trường