menu

30 tháng 3, 2014

Phiếu yêu cầu ngày 29/03/2014 trên QL.38

1. Nội dung yêu cầu:
- Do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết mưa nhiều trong các ngày vừa qua nên trên tuyến QL.38 phát sinh nhiều ổ gà : Km5+490; Km5+800; Km10+400;  Km17+590; Km21+500; Km21+950, Km22+00; Km29+900; Km31+610; Km31+970; Km33+885, Km83+00; Km83+670. Nhiều đoạn đường ổ gà liên tiếp, kéo dài: Km39+080 - Km39+100; Km41+100 - km41+300; Km46+800 - Km46+1000; Km47+310 - Km47+410; Km74+020 - Km75+00... Để cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến được an toàn, Chi cục Quản lý Đường bộ I.5 yêu cầu Công ty CP XDĐB 248 chỉ đạo các Hạt đường bộ trên tuyến QL.38 thực hiện ngay việc đảm bảo giao thông, khơi nước đọng ở lề và mặt đường, tiến hành vá ổ gà ngay sau khi thời tiết khô ráo. 


2. Thời hạn hoàn thành:
- Hoàn thành trước ngày 31/03/2014.

26 tháng 3, 2014

Phiếu yêu cầu Công ty 236 quản lý tuyến QL.1 ngày 26/03/2014

1. Nội dung yêu cầu:
- Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết mưa nhiều đã làm cho mặt đường trên tuyến QL.1 đoạn Lạng Sơn - Bắc Ninh phát sinh thêm rất nhiều ổ gà, nhiều vị trí ổ gà sâu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Yêu cầu Công ty 236 chỉ đạo các Hạt đường bộ tiến hành ngay việc vá ổ gà trên tuyến QL.1, ưu tiên xử lý trước những vị trí sâu và nguy hiểm (có bảng thống kê chi tiết kèm theo).


Ảnh chụp ổ gà trên tuyến QL.1
2. Thời hạn hoàn thành:
- Hoàn thành trước ngày 01/04/2014.
Bảng thống kê chi tiết 

Phiếu yêu cầu Hạt 2- QL.18 ngày 25/03/2014

1. Nội dung yêu cầu: 
- Tiến hành vá ổ gà tại các vị trí: nhánh A; B; AB nút giao cầu Đại Phúc, Km6+850 (P), Km22+150 (T), Km24+600 (Tim) ...
- Khơi nước đọng ở lề đường tại Km7+500 (P) và Km35+00 (P).
- Vá bê tông Sika bị vỡ tại khe co giãn mố M1 và khe co giãn K9 trên cầu Phả Lại.
2. Thời hạn hoàn thành:
- Hoàn thành trước ngày 31/03/2014

Khối lượng nạo vét và đào rãnh mới trên tuyến QL.18 ngày 19 tháng 03 năm 2014

- Vét rãnh: Km0+00 đến Km2+500
- Đào mới: không

20 tháng 3, 2014

Vi phạm khi tổ chức thi công trên QL.18

        Ngày 19/03/2014, Chi cục Quản lý đường bộ I.5 cùng với đại diện Công ty CP XDĐB 248 đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với Công tyTNHH SX & XD Thi Sơn, thi công tại Km37+300 (P) QL.18 nhưng không có đầy đủ biển báo hiệu, không có người điều hành giao thông, tập kết vật liệu và thiết bị dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Sau khi lập biên bản, Chi cục Quản lý Đường bộ I.5 đã tiến hành đình chỉ việc thi công tại vị trí trên, yêu cầu Công ty Thi Sơn phải thu dọn toàn bộ vật liệu và thiết bị tập kết dưới lòng đường. Công ty TNHH SX & XD Thi Sơn chỉ được thi công tại Km37+300 (P) sau khi có đầy đủ biển báo hiệu, có biện pháp tổ chức thi công, phân luồng phù hợp và chấp hành nghiêm túc mọi yêu cầu trong giấy gia hạn thi công số 04/CQLĐB-GPTC.

ảnh chụp tại Km37+300 (P) QL.18

19 tháng 3, 2014

Khối lượng nạo vét và đào rãnh mới trên tuyến QL.18; QL.38 ngày 18 tháng 03 năm 2014

Quốc lộ 18:
- Vét rãnh: 

+ Km10+200 đến Km11+200 (nạo vét các hố ga thu nước)

- Đào mới: không.
Hạt I quốc lộ 38:
- Vét rãnh: Km31+830 đến Km31+900 (P); Km32+00 đến Km32+100 (P).
- Đào mới: không.
Hạt II quốc lộ 38:
- Vét rãnh: không.
- Đào mới: không.
 Ảnh nạo vét hố ga thu nước trên quốc lộ 18
đoạn qua thị trấn Phố Mới - Quế Võ

Khối lượng nạo vét và đào rãnh mới trên tuyến QL.18; QL.38 ngày 17 tháng 03 năm 2014

Quốc lộ 18:
- Vét rãnh: 

+ Km9+400 đến Km10+200 (nạo vét các hố ga thu nước)

- Đào mới: không.

Hạt I quốc lộ 38:

- Vét rãnh: Km32+00 đến Km32+100.

- Đào mới:Km22+550 đến Km22+610; Km24+310 đến Km24+370

Hạt II quốc lộ 38:

- Vét rãnh: không.

- Đào mới: không.Hình ảnh nạo vét rãnh tam giác và hố ga thu nước trên QL.18
đoạn qua thị xã Chí Linh

17 tháng 3, 2014

Khối lượng nạo vét và đào rãnh mới trên tuyến QL.18; QL.38 ngày 14 tháng 03 năm 2014

Quốc lộ 18:
- Vét rãnh: 
+ Km6+600 đến Km6+606 (T); Km7+020 đến Km7+040 (P); Km7+080 đến Km7+120 (P)
+ Km36+500 đến Km38+600 (rãnh tam giác và hố ga thu nước).               

- Đào mới: không.

Hạt I quốc lộ 38:

- Vét rãnh: Km31+900 đến Km32+00 (P).

- Đào mới: không.

Hạt II quốc lộ 38:

- Vét rãnh: Km74+500 đến km74+700 (P).
- Đào mới: không.


Ảnh nạo vét rãnh đất trên tuyến QL.18

Khối lượng nạo vét và đào rãnh mới trên tuyến QL.18; QL.38 ngày 12 và 13 tháng 03 năm 2014


Quốc lộ 18:

- Vét rãnh: 
+ ngày 12/03/2014. Km35+00 đến Km36+500 (Trái tuyến, rãnh tam giác và hố ga thu nước).               
+ ngày 13/03/2014. Km35+400 đến Km36 +500 (Phải tuyến, rãnh tam giác và hố ga thu nước).

- Đào mới: không.

Hạt I quốc lộ 38:

- Vét rãnh: không.

- Đào mới: không.

Hạt II quốc lộ 38:

- Vét rãnh: 
+ ngày 12/03/2014. Km80+700 đến Km81+700.

+ ngày 13/03/2014. Km81+700 đến km81+900.

- Đào mới: không.