menu

29 tháng 10, 2017

Phiếu yêu cầu Hạt 2 QL.38 ngày 27/10/2017

1. Nội dung yêu cầu:
- Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km32+900 – Km32+950, vá ổ gà phát sinh trên tuyến (Yêu cầu lần 3, trước đó đã yêu cầu 02 lần trong các phiếu yêu cầu ngày 10/10 và 23/10).

2. Thời hạn hoàn thành:
- Hoàn thành xong trước ngày 01/11/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét