menu

19 tháng 6, 2017

Thông báo số điện thoại đường dây nóng

    Căn cứ công văn số 1153/CQLĐBI-QLBTĐB ngày 01/6/2017 về việc lắp đặt biển báo đường dây nóng phản ánh về cầu, đường và trật tự ATGT trên các tuyến quốc lộ địa phận do Cục Quản lý đường bộ I quản lý.
     Chi cục Quản lý đường bộ I.5 thông báo số điện thoại đường dây nóng của Chi cục: 0886.500.550

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét