menu

25 tháng 1, 2018

Phiếu yêu cầu Hạt 2 QL.38 ngày 23/01/2018

1. Nội dung yêu cầu:
- Rào chắn, ngăn chặn vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ tại các vị trí: Km37+720 (T) và Km65+950 (T).
- Vá các ổ gà phát sinh trên tuyến, đặc biệt là đoạn từ Km44 - Km52.
- Vệ sinh cột Km, cọc H, cọc tiêu bị bẩn, không nhìn rõ chữ và số trên toàn tuyến, trồng bổ sung các cọc H bị mất đoạn từ Km67+700 – Km69+700.

- Nạo vét rãnh dọc đoạn Km83+600 – Km83+900, vệ sinh đất cát đọng trên mặt đường đoạn Km46+420 (P) và xử lý đọng nước trên mặt đường tại vị trí này.
2. Thời hạn hoàn thành:
- Hoàn thành xong trước ngày 27/01/2018.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét